EKÁER Tanácsadó

Változások 2016.08.01-től

2016.10.12. | frissítve: 2016.10.12. szerda

2016. augusztus 1-ől az EKAER szabályok kismértékben változtak.

Ezek fő irányai:

  1. A 3,5 tonna tényleges összetömeg feletti, egyébként nem útdíjköteles járművek esetén akkor kell EKAER számot kérni, ha a nem kockázatos szállítmányból a raktérbe 3,5 tonnánál több árut rakodnak be. (Ez akkor fordulhat elő, ha a nem útdíjköteles gépjárművet a megengedett össztömeg felett „túlrakodják”. A szabályozás az Art. 22/E § (1) bekezdés szövegváltozásából következik.)
  2. A NAV a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott árumennyiség értékének 40%-ig terjedő bírságot szabhat ki a (Art. 172.§ (19b) bekezdés. Ugyanakkor továbbra is figyelembe vehető a maximum 10%-os eltérési lehetőségre vonatkozó szabály – 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 7.§ (2) bekezdése).
  3. A hatósági zár sértetlenségének megőrzése a fuvarozó felelőssége. Ha baleset vagy vis maior következtében a hatósági zár megsérült, a fuvarozó köteles haladéktalanul értesíteni a NAV-ot. (Art. 88.§ (6c) és (6d) bekezdés)
  4. Ha az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozás eszközét – a romlandó árut és az élő állatot szállító fuvareszközök kivételével – az ellenőrzés során a kiszabott bírság megfizetéséig, illetve a pénzkövetelés biztosításáig külön határozat kiadása nélkül visszatarthatja. ((Art. 173/A. § (1)-(2) bekezdések)
  5. Ha a külföldi fuvarozó a hatósági zár sértetlenségére vonatkozó előírásokat megszegve az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zár, állami adó- és vámhatóság által történő levételét megakadályozza (pl. a határt átlépve az ország területén kívül szándékozik a zárat eltávolítani), akkor az ugyanazon fuvarozó tulajdonában vagy használatában lévő bármely fuvareszköz tekintetében a visszatartás szabályát alkalmazhatja a hatóság. (Art. 173/A. § (3)-(4) bekezdések)