EKÁER Tanácsadó

Felvásárló

2015.01.28. | frissítve: 2015.03.10. kedd

  • A felvásárlóknak tisztázniuk kell, hogy a termelőktől átvett árura érvényes volt-e az EKÁER-kötelezettség.
  • A kompenzációs felárra jogosult, alanyi áfa-mentes mezőgazdasági termelőtől átvett termék továbbértékesítés esetén EKÁER-kötelezetté válik.

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelővel, illetve az alanyi áfa-mentes adózóval folytatott kereskedelemben speciális szabályok érvényesek az EKÁER-kötelezettség értelmezésekor. Az alábbiakban a lkehetséges eseteket, és az azokhoz kapcsolódó teendőket tekintjük át.

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelő, az alanyi áfa-mentes adózó a saját terményének, termékének értékesítésekor az EKÁER-bejelentés szempontjából nem adóköteles belföldi értékesítést valósít meg. Ezért az ezt követő értékesítés (pl. feldolgozó részére) lesz az adott termékegység első belföldi adóköteles értékesítése. Ebből következik, hogy az adott termékegység ekkor válik EKÁER-kötelessé.

Ha a termelő elismert termelői szervezeten, termelői csoporton keresztül vagy (a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő) Integrátor szervezet részére értékesíti a terméket, akkor – belföldi viszonylatban - bejelentésre kötelezett értékesítésnek azt kell tekinteni, amelynek során a termékértékesítés a TÉSZ, TCS vagy Integrátor által valósul meg.

 

Láncügylet, háromszögügylet

  • Láncügyletről beszélünk, amikor a termék több egymást követő értékesítési folyamaton megy keresztül, de ezek során csak egyszer fuvarozzák el. (Az általános forgalmi adó szempontjából csak a határon átnyúló, EU több tagállamát érintő ügyletek esetén merülnek fel kérdések, az EKÁER-bejelentés szempontjából azonban a belföldi ügyletek is érintettek lehetnek).
  • Például a mezőgazdasági termelő (A) vevője a felvásárló (B), aki a terméket a feldolgozónak (C) továbbértékesíti, azonban a termelő (A) közvetlenül a feldolgozónak (C) szállítja be azt.
  • A rendeletmódosítással egyértelművé lett, hogy amikor több egymást követő (áfa-törvény szerinti) termékértékesítés valósul meg, az EKÁER-kötelezettség csak abban az ügyletben keletkezik, amely fuvarozással jár együtt. A fent vázolt esetben a termelő (A) és a felvásárló (B) közötti ügyletben nincs fuvarozás, mert az a felvásárló (B) és a feldolgozó (C) közötti ügyletben történik, de a termelő (A) és a feldolgozó között (C). A belföldi ügyletben a bejelentést a feladó felvásárló (B) teszi meg az EKÁER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig, valamint ő jelenti be a gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját is.