EKÁER Tanácsadó

Őstermelő, egyéni vállalkozó

2015.01.30. | frissítve: 2015.03.10. kedd

  • Nem áfa-köteles értékesítés esetén nem kell EKÁER-bejelentést tenni
  • Ha nincs mód pontos megállapításukra, a bruttó tömeg és a nettó érték becsült adatát kell szerepeltetni az EKÁER-bejelentésben, amit a bejelentés lezárásig lehet módosítani.
  • EKÁER-mentes szállításnál is érdemes fuvarlevelet, szállítólevelet kiállítani, így a közúti ellenőrzéskor igazolható a mentesség

Az őstermelők és az egyéni vállalkozók esetén először azt kell tisztázni, szükséges-e egyáltalán EKÁER-bejelentést tenniük. Az alábbiakban áttekintjük, milyen speciális problémákkal szembesülhet ez a termelői kör.

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelőknek és az alanyi adómentes vállalkozásoknak a saját termelésű terményük, termékük belföldi fuvarozási tevékenysége esetén NEM kell EKÁER-bejelentést tenniük, mivel az értékesítésük nem áfa-köteles (nem számítanak fel általános forgalmi adót a számlában).

Ha azonban országhatárt átlépő ügyletben vesznek részt (akár vevőként, akár eladóként), az általános szabályok vonatkoznak rájuk is.

A 2015. március 1-től hatályos EKÁER rendelet új elemként tartalmaz egy részletszabályt, ami érintheti a címbeli termelői kört:

Ha a termelő elismert termelői szervezeten, termelői csoporton keresztül vagy (a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő) Integrátor szervezet részére értékesíti a terméket, akkor – belföldi viszonylatban - bejelentésre kötelezett értékesítésnek azt kell tekinteni, amelynek során a termékértékesítés a TÉSZ, TCS vagy Integrátor által valósul meg.

Tömeg és érték becslése

Előfordulhat, hogy az áru mérlegelését csak a kirakodási helyen tudják elvégezni. Ebben az esetben érvényes az, hogy belföldi szállítás esetén a bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKÁER elektronikus felületén a termék bruttó tömegét, nettó értékét és a szállító gépjármű forgalmi rendszámát a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. Így az EKÁER-bejelentés lezárásáig a bruttó tömeg és a nettó érték becsült adata szerepelhet. A módosítás indokát célszerű dokumentálni szükséges (mázsajegy, átvételi jegyzőkönyv, stb).

A Magyarországról más EU-tagállamba történő fuvarozás esetén a bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKÁER elektronikus felületén a termék bruttó tömegét, nettó értékét és a szállító gépjármű forgalmi rendszámát az EKÁER-szám érvényességi idején belül módosíthatja. Így az EKÁER-bejelentés lezárásáig becsült érték szerepelhet a bruttó tömeget és a nettó értéket illetően. A módosítás indokát célszerű dokumentálni szükséges (mázsajegy, átvételi jegyzőkönyv, stb).

Az EKÁER-ben a valós adatoknak kell szerepelniük, azonban a jogszabály valós adatnak minősíti, ha bruttó tömeg vagy a nettó ár legfeljebb 10%-kal tér el a ténylegestől.

Az adózási státusz igazolása

EKÁER-mentes fuvarozás során célszerű fuvarlevelet, szállítólevelet alkalmazni akkor is, ha a fuvarozási tevékenység nem EKÁER-köteles, mivel ezeken a nyomtatványokon (iratokon) megjelölhetők azok a körülmények, amik alapján a bejelentési kötelezettség alól mentes a fuvarozás. Így a feladó neve, címe mellett adózási státusza is szerepelhet, illetve annak megjelölése, hogy a fuvarozás nem adóköteles értékesítéshez kapcsolódik, valamint a szállított termékek fajtája, mennyisége, értéke, származása megjelölhető. Ezzel a közúti ellenőrzés zökkenőmentessé válhat.