EKÁER Tanácsadó

Feldolgozó

2015.01.30. | frissítve: 2015.03.10. kedd

  • A feldolgozóknak tisztázniuk kell, hogy a termelőktől átvett árura érvényes volt-e az EKÁER-kötelezettség.
  • A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelőtől átvett termék továbbértékesítés esetén EKÁER-kötelezetté válik.

A feldolgozók által átvett termék, illetve a terméket átadó adózás szempontjából történő besorolásának függvénye, hogy a termék továbbértékesítése lesz-e az első adóköteles értékesítés. Az alábbiakban a lehetséges eseteket, és az azokhoz kapcsolódó teendőket tekintjük át.

A termelőnek be kell mutatnia a felvásáró számára a szállítólevél, fuvarlevél másolatát (számla hiányában), illetve ha a számla nem tartalmazza az EKÁER-kötelezettség teljesítésére vagy az alóli mentességre vonatkozó nyilatkozatot.

Áfa-mentes adózótól átvett termék továbbértékesítése

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági termelő, az alanyi áfa-mentes adózó a saját terményének, termékének értékesítésekor az EKÁER-bejelentés szempontjából nem adóköteles belföldi értékesítést valósít meg. Ezért az ezt követő értékesítés ( lesz az adott termékegység első belföldi adóköteles értékesítése. Ebből következik, hogy az adott termékegység ekkor válik EKÁER-kötelessé.

Ha a termelő elismert termelői szervezeten, termelői csoporton keresztül vagy (a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő) Integrátor szervezet részére értékesíti a terméket, akkor – belföldi viszonylatban - bejelentésre kötelezett értékesítésnek azt kell tekinteni, amelynek során a termékértékesítés a TÉSZ, TCS vagy Integrátor által valósul meg.

A bejelentés szabályai

A feldolgozott termékek értékesítésekor az általános szabályok vonatkoznak a feldolgozóra is.

Azoknál a fuvarozási tevékenységeknél, ahol a beszállításkor az EKÁER-kötelezettség fennállt,

  • belföldi beszerzés esetén a gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor a feladó jelenti be a kirakodási (átvételi) címre érkezés időpontját,

  • az Európai Unió más tagállamából történő termékbeszerzés, egyéb célú behozatal esetén minden adat tekintetében a feldolgozó a bejelentésre kötelezett (mint címzett).

  • Kiszállításkor: az Európai Unió más tagállamába történő termékértékesítés, egyéb célú kivitel esetén a feldolgozó az EKÁER-bejelentésre kötelezett, mint feladó.

Amennyiben a termékértékesítés nem jár azonnali fuvarozással (telephelyi eladás, továbbraktározás), mérlegelni kell, hogy az eset összes körülményeit figyelembe véve szükséges-e az EKÁER-bejelentés. (Pusztán egy közbeiktatott vásárló még nem mentesít a bejelentési kötelezettség alól.