EKÁER Tanácsadó

Bejelentés módosítása

2015.01.28. | frissítve: 2015.03.10. kedd

  • Az EKÁER-szám igénylése után módosítható a termékek bruttó tömege, nettó értéke, és a gépjármű rendszáma
  • A módiosításokra a termék kirakodási helyre érkezésének bejelentéséig van lehetőség
  • Az EKÁER-szám 15 napig érvényes
  • Az EKÁER-szám a fuvar meghiúsulása esetén az érvényességi idején belül érvényteleníthető

A mindennapi fuvarozási tevékenység során több olyan esemény bekövetkezhet, amelyek a bejelentés módosítását vagy érvénytelenítését teszik szükségessé. Ilyen lehet például (jellemzően a határt átlépő ügyleteknél), hogy az EKÁER-szám 15 napos érvényességi ideje alatt nem érkezik meg a címzetthez a szállítmány. Az alábbiakban ismertetjük, milyen lehetőségei és teendői vannak a bejelentésre kötelezettnek az ilyen, nem várt esetekben.

Az EKÁER-szám igénylésekor összeállított bejelentés alábbi adatai módosíthatók:

  • az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó, kg-ban megadott bruttó tömeg
  • a termék nettó értékére vonatkozó adat
  • a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű rendszáma

Az EKÁER rendszerben mindenkor a valós adatnak kell szerepelnie, ahol valós adatnak számít, ha a bruttó tömegre vagy a nettó értékre vonatkozó adat legfeljebb 10%-kal eltér a mérhető, igazolható adattól.

A módosításokat a termék felrakodását követően a kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig (pozíciózárás) lehet elvégezni.

Fontos! A pozíciózárás után a bejelentett adatokon módosítani nem lehet. A pozíciózárást a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezéséig vagy legfeljebb a következő munkanapon lehet megtenni. Ebből következik, hogy a mérlegelést is eddig kell elvégezni. A bejelentésben történő módosítást a rendszer rögzíti, és megőrzi az előző állapotot is. Akár többszöri módosításra is lehetőség van, azonban a módosítást indokolni és dokumentálni szükséges (pl. mérlegelési, átvételi jegyzőkönyvvel).

A rendszerben három forgalmi rendszám adható meg, azaz vontatmány esetén egy vontató és két pótkocsi rendszáma. (A három megadható rendszám-adat tehát nem arra szolgál, hogy előre megadjuk az átrakodások során használt gépjárműveket.)
Az Európai Unióból belföldre irányuló fuvarozások esetén a határátlépéskor használt gépjármű forgalmi rendszámát kell rögzíteni.

Átrakodás vagy más, módosításra okot adó esemény bekövetkezte után haladéktalanul szükséges a módosítás bejelentése, mivel a rendszernek mindig az adott időpontban érvényes adatokat kell tartalmaznia, ami a bejelentésre kötelezett felelőssége.

Az EKÁER-szám érvényessége és érvénytelenítése

Az EKÁER-szám érvényességi ideje 15 nap. A bejelentés tehát jóval a felrakodás kezdete előtt is megtehető (pl. hétvégi felrakodás esetén az azt megelőző munkanapokon). Az érvényességi idő lehetővé teszi, hogy az áru távolabbi fuvarok esetén is megérkezzen még az érvényességi időn belül.

A 15 napos érvényességi idő alatt lehetőség van az EKÁER szám érvénytelenítésére is az arra jogosult, regisztrációval rendelkező személy által. Erre akkor lehet szükség, ha a fuvarozás, illetve az ügylet valamiért meghiúsult. Ilyen esetek lehetnek például: a felrakodás nem történt meg, a címzett visszautasította az áru átvételét, a fuvarozás alatt a termék megsemmisült, stb.

Az EKÁER-szám az érvényességi idején túl nem hosszabbítható meg, annak lejártát követően új számot kell igényelni. Ez előfordulhat nagy távolságból történő közúti fuvarozás, gyűjtőfuvar, többszöri átrakás esetén.

Minden esetben fontos, hogy a fuvarozás végén, az EKÁER-szám érvényességi idején belül az EKÁER-szám lezárása (a kirakodási időpont megadása) legkésőbb a kirakodási (átvételi) címre érkezéstől számított harmadik napon, de az EKÁER szám érvényességi idején belül megtörténjen, ennek hiányában – az adóhatóság jelenlegi álláspontja szerint – a bejelentés „mintha meg sem történt volna”. A részleteket a Bejelentés lezárása cím alatt foglaltuk össze.