EKÁER Tanácsadó

1. Egyéni vállalkozó új üzemrészt építtet, ő mint építtető végfelhasználónak minősül-e?

Ha a természetes személy egyéni vállalkozói minőségében építteti az új üzemrészt,  nem minősülhet végfelhasználónak, mert végfelhasználó csak természetes személy lehet, aki személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben szerez be terméket magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából. Az egyéni vállalkozói minőségében történő beszerzésre utal különösen, ha a beszerzésről szóló számlát költségei között elszámolja, illetve ha az építési terület jellege, egyéb körüllmények (pl. építési engedély) erre utalnak.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

2. Egyéni vállalkozó új üzemrészt építtet, ő mint építtető végfelhasználónak minősül-e?

Ha a természetes személy egyéni vállalkozói minőségében építteti az új üzemrészt, nem minősülhet végfelhasználónak, mert végfelhasználó csak természetes személy lehet, aki személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben szerez be terméket magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából. Az egyéni vállalkozói minőségében történő beszerzésre utal különösen, ha a beszerzésről szóló számlát költségei között elszámolja, illetve ha az építési terület jellege, egyéb körüllmények (pl. építési engedély) erre utalnak.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

3. Egy nagyberuházás esetén ki a végfelhasználó? A fővállalkozó, aki épít, vagy a beruházó, aki a beruházás eredményét használni fogja? 

A törvény értelmében végfelhasználó: „a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy”. Vagyis egy beruházásban közreműködő vállalkozás semmiképp sem minősülhet végfelhasználónak.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

4. Mi tekinthető személyes szükségletet meg nem haladó mennyiségnek?

A személyes szükségletet meg nem haladó mennyiséget a jogszabály nem határozza meg. Azonban az adóhatóság az ellenőrzések során évek óta következetesen használja az életszerűség követelményét, bár ennek meghatározása sincs jogszabályba foglalva.
Természetesen vitás esetek adódhatnak, végső esetben a mennyiség meghatározása akár bírósági per tárgya is lehet.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

5. Hogyan lehet eldönteni az EKÁER kötelezettséget abban az esetben ha a végfelhasználó egy vállalkozó?

A végfelhasználót ugyan pontosan definiálja az Art., de történetesen egy vállalkozó is vásárolhat végfelhasználóként. Ebben az esetben hogyan tudja az árut értékesítő EKÁER kötelezett termelő eldönteni, hogy az adott árut tényleg magánszükségletre vásárolták tőle, vagy továbbértékesítésre?

Végfelhasználó mindig magánszemély, aki magánszükségletére vásárol és fuvaroz. A vállalkozó, ha vállalkozási tevékenységével összefüggésében vásárol és fuvaroz, nem minősül végfelhasználónak. Az eladónak jogában áll a vásárló nyilatkozatát a végfelhasználói minőségéről rávezetni a kibocsátott számlára. (Ha a vásárló nyugtát kér, úgysem tudja vállalkozóként elszámolni a költséget.)

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

6. Szántóföldről-malomba szállított búza esetében a malom nem végfelhasználó?

Adóalany (mint például a malom) sosem végfelhasználó.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője