EKÁER Tanácsadó

1. Hogyan tud megfelelni az EKÁER bejelentési kötelezettségének az adózó másik EU-tagállam nagybani piacára történő szállítás esetén, ha nem előzetes megállapodás alapján szállít?

Másik EU-tagállam nagybani piacán történő értékesítés esetén a hazai nagybani piacokhoz hasonlóan előre nem tudja az adózó, hogy az általa kínált terméket, vagy annak egy részét értékesíti-e és ha igen, akkor kinek. Ebben az esetben hogyan tud megfelelni az EKÁER bejelentési kötelezettségének?

Az egyéb célú kivitel körébe tartozó saját termék fuvarozása történik, a címzett saját maga a nagybani piacon mint fizikai címen. Visszárut is EKÁER-számmal kell fuvarozni, ha belföldi határt átlépő fuvarozás történik az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 3. § (1)bekezdés (a) pontja értelmében.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

2. Hogyan tud megfelelni az EKÁER bejelentési kötelezettségének az adózó, amikor a nagybani piacon történő eladás után a vevője másik EU-tagállamba fuvarozza el az árut?

Abban az esetben, ha nagybani piacon külföldi kereskedő vásárol magyar termelőtől árut, és szállítja ki más EU-tagállamba, akkor a szabályozás alapján a magyar termelőnek keletkezik bejelentési kötelezettsége, amit több ok miatt sem biztos, hogy a szabályok szerint tud teljesíteni. Egyrészt nem biztos, hogy ismeri az áru célállomását, másrészt a piacon nem rendelkezik olyan eszközökkel, amivel a bejelentési kötelezettségének eleget tud tenni.

Helyes az az értelmezés, mely szerint a nagybani piacon értékesített termék esetén az eladó kötelezettsége az EKÁER-bejelentés megtétele, ha az ügylet Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítésnek vagy egyéb célú kivitelnek minősül.

A Budapesti Nagybani Piacon ingyenes WIFI hozzáférést biztosítanak, így erre alkalmas készülékkel a bejelentés technikailag kivitelezhető.  Más piacokon érdeklődjön a lehetőségekről a piac üzemeltetőjénél.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

3. Nagybani piacon beszerzett áru továbbértékesítése

A nagybani piacon ÁFA-alany termelőtől beszerzett áru továbbértékesítése során szükséges-e EKÁER szám igénylése, mert az már második adóköteles értékesítésnek számít.

Az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet szerint a fuvarozással járó értékesítésre alkalmazni kell a bejelentés szabályait, függetlenül attól, hogy elszállítás nélkül előtte hányszor valósult meg áfa tv. szerinti értékesítés (hányszor váltott tulajdonost az áru).

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

4. Áfa alany egyéni vállalkozó saját áruját, saját gépkocsival- amit az alkalmazottja vezet- (útdíjköteles ill. nem útdíj köteles) viszi a Nagybani piacra, ott több vevője van, akiket előre nem tud megjelölni, EKÁER köteles?

Előzetes megállapodás hiányában saját termék fuvarozásáról van szó a nagybani piacra, EKÁER-bejelentés nem szükséges.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

5. Melyik fél kötelezett a bejelentésre abban az esetben, ha nagybani piacon külföldi kereskedő vásárol magyar termelőtől árut és szállít ki más Uniós országba?

Abban az esetben, ha nagybani piacon külföldi kereskedő vásárol magyar termelőtől árut és szállít ki más Uniós országba, akkor a szabályozás alapján a magyar termelőnek keletkezik bejelentési kötelezettsége. Ebben az esetben nem biztos, hogy a termelő ismeri az áru célállomását, másrészt a piacon nem rendelkezik olyan eszközökkel, amivel a bejelentési kötelezettségének eleget tud tenni.

Helyes az az értelmezés, mely szerint a nagybani piacon külföldi vásárlónak értékesített termék esetén (belföldi illetőségű) eladó kötelezettsége az EKÁER-bejelentés megtétele, ha az ügylet Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítésnek vagy egyéb célú kivitelnek minősül.
A módosító rendelet szintén az értékesítőt jelöli meg feladónak ebben az esetben.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője