EKÁER Tanácsadó

1. Hogyan kezeljük a bejelentési kötelezettséget olyan esetben, amikor csak akkor történik meg a más EU tagállamból érkező szállítmány átvétele, ha azt megérkezése után megfelelő minőségűnek ítéljük?

Amennyiben külföldről nem tervezett savó, vagy tej érkezik, mert nem vették át a külföldi célállomáson a hőfoka miatt, és nekünk felkínálják átvételre, de mi csak akkor döntjük el, hogy átvesszük, ha ideér és megvizsgáltuk, akkor mi a teendő a bejelentéssel? Mert ha bejelentjük, hogy idejön, de nem vesszük át, mert például annyira felmelegedett, akkor hogyan tovább?

Külföld alatt érthetjük az Európai Unió másik tagállamát, vagy nem EU tagállamot. Az EU másik tagállamából induló, Magyarországra tartó  fuvarozásnak is van egy magyarországi címzettje vagy átvevője a célállomáson, ennek a személynek/vállalkozásnak kell az EKÁER bejelentést megtennie.  Amennyiben Önök nem rendelték meg az adott szállítmányt, akkor volt olyan gazdasági szereplő, aki vagy amelyik a fuvarozásról rendelkezett. Ebben az esetben Önök átvevőként szerepelnek, nem címzettként.

Az EU-belföld relációban a címzett a bejelentésre kötelezett, egyéb célú behozatal esetén az átvevő. Ehhez a fuvarozás megkezdéséig EKÁER számot kell rá igényelni, amihez együttműködés szükséges a külföldi partnerrel. Ha bejelentés után a címzett nem veszi át mégsem, az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 15. § (8) vagy (9) bekezdés szerinti esetekben az EKÁER szám érvényteleníthető. Az átvétel elutasítása esetén az áru további sorsáról az áru tulajdonosának kell rendelkeznie, meg kell adnia új célállomást, s ennek a fuvarozásnak az összes körülményét mérlegelve a bejelentés szükségességéről dönteni.

Ha a nem tervezett szállítmány nem EU-tagállamból érkezik, akkor mindaddig, amíg nincs EU-ban vámkezelve és szabadforgalomba helyezve, addig nincs EKÁER kötelezettség.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

2. Egy EU-ból beszerzett berendezést Magyarországon szerelnek össze, az értékesítő több fuvarral alkatrészt szállít az EU-ból Magyarország területére. Ki lesz a kötelezett az alkatrész-szállítások EKAER bejelentésére?

Nagy értékű beruházások esetén jellemzően több hónapos megvalósulással egy terméket értékesítenek a közösség egyik tagállamából egy magyarországi címre. Ugyanakkor az értékesítéssel együtt jár a termék üzembe helyezése, Áfa tv. szerinti fel és összeszerelése. Ennek során az értékesítő – illetve az ő megbízásából az alvállalkozója - számos olyan kiegészítő anyagot, árut szállít az üzembe helyezés területére, amelyik az eredeti ügylettől el nem választható, csak úgy jön létre az Áfa tv. szerinti termékértékesítés. A terméket beszerző adóalany számára ez egyetlen termékbeszerzés lesz, ugyanakkor a vele járó kiegészítő szállítások számára egyesével jelenleg azonosíthatatlanok, azok a beszállító felelősségi körébe tartoznak. Értelemszerűen a fuvarozás során ezek a termékek az értékesítő fél, a beszállító – illetve alvállalkozójának - tulajdonában vannak még. Ki lesz a kötelezett a kiegészítő szállítások EKAER bejelentésére?

Ebben az esetben az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás történik, így a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. A szükséges adatokat a címzettnek be kell szereznie a beszállítójától annak érdekében, hogy a fuvarozás megkezdéséig bejelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

 

3. Az ügylet olyan paritás alkalmazásával történik, ahol a termék tulajdonjoga csak az árunak a vevő telephelyére érkezésekor száll át (pl. DAP), ki lesz a kötelezett a szállítások EKAER rendszerbe történő bejelentésére?

Az EU másik tagállamából történő termékbeszerzés esetében, amennyiben az olyan paritás alkalmazásával történik, ahol a termék tulajdonjoga csak az árunak a vevő telephelyére érkezésekor száll át (pl. DAP), abban az esetben ki lesz a kötelezett a szállítások EKAER rendszerbe történő bejelentésére? A beszállító, aki a termék tulajdonjogával rendelkezik a fuvarozás során, vagy esetleg a terméket beszerző adóalany, aki a szállításkor, fuvarozáskor még nem rendelkezik a termék tulajdonjogával?

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. Az EKAER kötelezettség független az áru tulajdonjogától.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

Megjegyzés: Az EKAER kötelezettség elbírálásánál nem döntő körülmény a kereskedelmi szokvány (INCOTERMS) szerinti paritás. A feladó, címzett, átvevő fogalmát az EKÁER rendelet 2. §-ban megadottak szerint kell értelmezni

4. Az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén hogyan kell visszaigazolni az áru címzetthez érkezését?

Az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén nincs tisztázva az áru címzetthez érkezése után az EKAER visszaigazolásának módja.

Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén az áru megérkezésekor bejelentési kötelezettség nem áll fenn.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

Megjegyzés: a bejelentés lezárását azonban mindenképp el kell végezni az online felületen, mivel enélkül – az adóhatóság jelenlegi álláspontja szerint – „olyan, mintha meg sem történt volna”. Folyamatban van a HU-GO rendszer fejlesztése, mely a forgalmi rendszám és az EKÁER-szám összerendelésével a gépjármű országhatáron kilépésekor lezárja majd a bejelentést.

5. Mi a teendő az Európai Unión kívülről érkező fuvarokkal?

Távol-keletről tengeren érkező konténer Magyarországra vasúton érkezik meg, valamely terminálon átrakásra kerül közúti alvázra, és közúton érkezik az importáló cég telephelyére. Ebben az esetben ez a nem EU-s beszerzés minek minősül EKAER szempontjából?

Ebben az esetben nem áll fenn bejelentési kötelezettség tekintettel arra, hogy harmadik országos reláció esetén nincs bejelentési kötelezettség.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

Megjegyzés: EKÁER-kötelezettség attól a pillanattól állhat fenn, amikor vámkezelést követően az árut az EU valamely tagállamában (akár Magyarországon) szabadforgalomba helyezték. Ha tehát a vámudvarból az importáló telephelyére közúton szállítják az immár belföldiesített terméket, erre a fuvarozásra – az egyéb körülmények fennállása esetén, alkalmazható mentesség hiányában – EKÁER-bejelentést kell tenni.

6. Külföldről vásárolt útdíjköteles tehergépkocsi hazahozatala Magyarországra EKÁER köteles -e, ha lábon jön a tehergépkocsi?

Sem EU másik tagállamából, sem harmadik országból történő beszerzés esetén nincs EKÁER kötelezettség magának a tehergépkocsinak a behozatalakor, amennyiben az saját géperejéből közlekedik. Amennyiben szállítmányozás, fuvarozás tárgya, akkor bejelentésköteles.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője