EKÁER Tanácsadó

1. Mit jelent pontosan a kockázatos termékek fogalma?

Az EKÁER rendszerben a termékek kockázatos jellegét az általános forgalmi adó megfizetése szempontjából kell figyelembe venni. A kockázatos termékeket két csoportba sorolja az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet. Az 1. számú melléklet felsorolja a kockázatos élelmiszereket, míg a 2. számú melléklet az egyéb kockázatos termékeket tartalmazza mindkét esetben a vámtarifaszámok szerint.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

2. Fennáll-e a bejelentési kötelezettség jövedéki termékek közúti fuvarozása esetén?

Fennáll-e a bejelentési kötelezettség jövedéki termékek, például PB gáztermékek közúti fuvarozása esetén?

Mentes a bejelentési kötelezettség alól a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű. Ennek alapján a PB gáztermék nem tartozik az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség hatálya alá.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

3. Ha a rakományban kockázatos és nem kockázatos terméket is felrakodnak, hogyan kell teljesíteni az EKÁER-bejelentést?

Útdíjköteles járművel végzett fuvarozás során kockázatos és nem kockázatos terméket is felrakodnak. Hogyan kell teljesíteni az EKÁER-bejelentést?

Teljesen életszerű, hogy egy közúti rakományban kockázatos és nem kockázatos termék egyaránt legyen. A bejelentési kötelezettséget termékegységenként kell megállapítani: egy termékegység az ugyanazon gépjárművel fuvarozott, egy átvételi helyre, egy útvonalon, a gépjármű egyszeri mozgása során eljuttatandó termékek összessége.

A termékegységen belül a kockázatos termékek összesített bruttó súlyát kell figyelembe venni. Ha ebből a kockázatos termékek bruttó tömege a 500 kg-ot vagy nettó értéke az 1 millió forintot meghaladja, akkor a termékegység bejelentési kötelezettség alá esik.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

4. Amennyiben erdei rakodón megvásárolt, így már tulajdonomban lévő (saját anyag) faanyagot továbbértékesítés céljából közúti fuvarral vasúti rakodóra szállítom, ahol a továbbra is tulajdonomat képező faanyag vagonba kerül, kell-e bejelentés?

EKÁER bejelentés szükséges, mégpedig a feladó részéről. A faanyag kockázatos terméknek minősül, ezért 2015. április 1. után is a feladó lesz kötelezett, függetlenül attól, hogy az elszállításkor már a vevő tulajdonában van a termék.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

5. Nem teljesen világos számomra, mivel olvastam így is és úgy is, hogy kockázatos termék esetén a mentesség mikor érvényesül?

500 kg ÉS 1.000.000,-ft vagy 500 kg VAGY 1.000.000,-ft a feltétel? Tehát ha 700 kg kockázatos terméket viszek 950.000,- ft értékben belföldre, vagy külföldre, akkor kell-e EKÁER bejelentés?

Az EKÁER-rendelet március 1. óta érvényes módosításával egyértelművé vált, hogy a feltételek vagylagosak, tehát ha a fuvarozott áruk mennyisége vagy értéke meghaladta a mentesített keretet, a bejelentési kötelezettség érvénybe lép.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

6. Szeretnék érdeklödni hogy az élő szarvasmarha és az élő juh és bárány eladásnál Belföld-Belföld VISZONYLATBAN kell-e az EKÁER szám, és hogy melyik csoportba tartozik?

Az élőállat nem tartozik a kockázatos termékek közé. Amennyiben a fuvarozás útdíjköteles járművel történik, bruttó tömege 2500 kg-t vagy nettó értéke a 2 millió Ft-ot meghaladja, akkor EKÁER-bejelentés köteles.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője

7. Saját kockázatos termék szállítása nem útdíjköteles gépjárművel

Egy nap ugyanazon címzett (nagykereskedő) részére nem útdíjköteles járművel szállítom a saját magam által megtermelt árut, amely kockázatos termék. Szállításonként nem lépem túl sem a 500 kg-ot, sem az 1M forintot.  EKÁER szám igénylése alól mentesülök-e ez esetben? Illetve kiállíthatok-e egy számlát az egész napi beszállításról?

Az EKÁER bejelentés szükségességét fuvaronként kell elbírálni.

A számlázás és a fuvarozás közvetlenül nem kapcsolódik össze az EKÁER tekintetében, gyűjtőszámlázásra (napi, heti vagy más időszakonként) lehetőség van az ÁFA törvény keretei között.

Ügyeljen a dokumentációra, pl. fuvarlevélen az indulási-érkezési idők, kilométeróra állások feltüntetése, az egyes fuvarokról külön fuvarlevél kiállítása.

8. Mely esetben kell a 3,5 tonna össztömeg feletti, egyébként nem útdíjköteles járművek esetén EKAER számot igényelni?

A 2016. augusztus 1-jén hatályba lépett változás azt az adózói magatartást próbálta kiküszöbölni, hogy egyesek fuvarozók, megbízók a 3,5 tonna alatti, ezért nem útdíjköteles járművek „túlrakodásával” kikerüljék az EKAER szám igénylésének kötelezettségét. Ezért a „3,5 tonna össztömeg” kifejezés a tényleges tömegre, nem pedig csak a megengedett össztömegre utal. Így amennyiben az egyébként nem útdíjköteles gépjárművel annyi árut fuvaroznak, amivel a tényleges össztömeg (számítás és/vagy mérés) alapján meghaladja a 3,5 tonnát, azt EKAER regisztrációs kötelezettség beáll.

Forrás: NAK EKÁER Tanácsadó szakértője