EKÁER Tanácsadó

1. Mennyi a kockázati biztosíték összege?

A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 45 napban teljesített

  1. bejelentések során megállapított, és az átvételi címre érkezés/felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint

  2. a még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek együttes adó nélküli értékének 15 %-át.

Fontos, hogy az adott napon bejelenteni kívánt termékek adó nélküli ellenértékét is számításba kell venni!

 

2. Mikortól érvényes a nyújtott kockázati biztosíték?

Az átutalással teljesített biztosíték az adóhatóság nyilvántartásában legkésőbb az átutaló számlájának megterhelését követő napon jelenik meg. A gyakorlatban tehát számítani kell arra, hogy a biztosíték csak utalást követő napon jelenik meg, ami fontos információ a szállítások tervezéséhez. A pénzügyi szolgáltató által nyújtott garancia a nyilvántartásba vételével válik érvényessé.

3. Mire szolgál a kockázati biztosíték?

A kockázati biztosíték az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítását hivatott szolgálni. Mint ismeretes, a beszerzésekhez/értékesítésekhez számos – részben az adózó önmagát terhelő, részben az adózók által foglalkoztatott magánszemélyek számára juttatott jövedelmek utáni  adókötelezettség, így fizetési kötelezettség is kapcsolódik, melynek elmaradása jelentős költségvetési kockázatot hordoz. A letéti számlára befizetés és/vagy garancia nyújtása tehát azt biztosítja, hogy a bejelentéssel összefüggésben, de természetszerűleg időben azt követően keletkező valamennyi – akár önkéntes jogkövetéssel, akár a hatóság által megállapított - közteher érvényesíthető legyen.

Forrás: ekaer.nav.gov.hu

Megjegyzés: a kockázati biztosítékot az adóhatóság a hónap végén felülvizsgálja (5/2015. (II.27.) NGM r.16.§ (10) bek.) és jogában áll más adótartozásra is elszámolni, amivel a kockázati biztosíték összege a szükséges alá csökkenhet.